podatek bankowyJak naliczany jest podatek bankowy?

Najgłośniejszym z istniejących podatków w ostatnim czasie jest podatek bankowy. Jego funkcjonowanie budzi liczne kontrowersje ponieważ jak sama nazwa wskazuje dotyczy on banków. Dlatego stanowi on nowe zobowiązanie finansowe banków wobec Państwa.

Podatek zawsze związany jest z negatywnymi skojarzeniami przez co nie jest darzony sympatią zarówno przez przedsiębiorców jak i przeciętnych konsumentów. Jednak odgrywa on istotną rolę w funkcjonowaniu Państwa ponieważ zapewnia stały wpływ środków finansowych do Skarbu Państwa. Dlatego płacenie podatku jest obowiązkiem uregulowanym prawnie. Podobnie jest w sytuacji banków, które są jednymi z najbogatszych instytucji świadczących usługi finansowe w kraju.

Dochody osiągane przez banki są opodatkowane podatkiem bankowym, który jest zobowiązaniem wobec Państwa. W zależności od reguł i polityki danego banku uzależniona jest jednostka na którą zostaną przeniesione koszty podatku. Zdarza się że w sytuacji zwiększenia stawki podatku bankowego banki przenoszą koszty podatku na swoich klientów. Podnosząc w ten sposób regularne opłaty choćby za obsługę konta. Takie działanie jest przeniesieniem odpowiedzialności na osobę trzecią ponieważ koszty płacenia podatku ponosi klient. Takie działanie nie jest w porządku wobec swoich klientów, którzy zdecydowali się na korzystanie z usług bankowych.

Istota podatku bankowego ma na celu równouprawnienie firm świadczących usługi na terenie danego kraju. Również odgrywają tutaj znaczącą rolę zyski jakie są gromadzone w danym roku. Dlatego zobowiązania podatkowe jakie są związane z wysokimi dochodami powinny ponosić banki a nie klient nieprowadzący działalności gospodarczej w danym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *