księgowość oddziału spółki

Wprowadzenie Nowego Ładu do polskiej polityki podatkowej i pieniężnej to dla wielu przedsiębiorców istna rewolucja, która wiąże się z szeregiem kluczowych dla funkcjonowania firmy zmian. Jak nowe regulacje wpływają na działanie oddziałów spółek zagranicznych zarejestrowanych w Polsce?

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, każda zarejestrowana polska firma zobowiązana jest do składania wielu raportów m.in. do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Celnego czy Głównego Urzędu Skarbowego. Jakby tego było mało, od stycznia 2020 roku wprowadzony został Polski Ład, który zakłada wiele zmian podatkowych i tych dotyczących składek zdrowotnych. Księgowość oddziału spółki zagranicznej może być szczególnie problematyczna z uwagi na fakt, że w związku z nowymi przepisami dość mocno ograniczono możliwości odliczania kosztów działalności od podstawy naliczania podatku.

Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z firmą, w której ofercie znajduje się kompleksowa obsługa administracyjna firm i spółek z zagranicznym kapitałem. Tego typu firmy oferują zazwyczaj szereg usług dodatkowych, również związanych z księgowością oraz przygotowywaniem wszelkich zeznań i oświadczeń. W razie nieoczekiwanej kontroli usługodawca staje się również głównym reprezentantem spółki we wszystkich instytucjach krajowych, a także w prywatnych firmach. Taka współpraca to przede wszystkim gwarancja porządku w sprawach księgowych i finansowych firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *